A   A   A
610 233 Plas yn Rhiw

Plas yn Rhiw

Rhiw, Pwllheli, LL53 8AB
01758 780219
National Trust

Open: Ewch i'r wefan.
Price: Ewch i'r wefan.


196 150 Gardd Plas yn Rhiw Garden
Dyma blasty bach a pherffaith Tuduraidd/Sioraidd sy’n dyddio o’r 17eg Ganrif a sydd bellach yng ngofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
 
Mae lleoliad y plasty yn ei hun yn werth ei weld. Saif Plas yn Rhiw mewn lleoliad godidog ar drwyn Pen Llŷn, gyda golygfeydd o Borth Neigwl ar draws Bae Ceredigion (mae'r enw Saesneg, sef Hell’s Mouth yn rhoi awgrym o’r prydferthwch gwyllt). Yn y Plasty ei hun mae’r ardd addurniadol bendigedig yn cynnwys nifer o goed a phlanhigion blodeuol, gwelyau ffrâm gwrych bocs a llwybrau glaswelltog.  Lle bendigedig! 

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol  

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy