A   A   A
610 233 Parc Gwledig Padarn Country Park

Parc Gwledig Padarn

Llanberis, LL55 4TY
01286 870892
Parc Gwledig Padarn Country Park

Ar Agor. Ewch i'r wefan.
Prisiau. Ewch i'r wefan. 


196 150 Parc Gwledig Padarn Country Park

Nid yw’r disgrifiad ‘Parc Gwledig' yn gwneud cyfiawnder â’r lleoliad hwn. Wedi’i leoli o amgylch Llyn Padarn, mae pob dim ar gael yma, o chwaraeon dŵr i gerdded, o fywyd gwyllt i dreftadaeth ddiwydiannol, o goetiroedd i olygfeydd mynyddig i’ch ysbrydoli. 

Mae pawb - wel, bron iawn pawb - yn ymweld â Llanberis, porth yr Wyddfa. Does dim syndod felly bod Parc Gwledig Padarn mor boblogaidd.


Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy