A   A   A
610 233 Parc Glynllifon Park

Parc Glynllifon

Llanwnda, Caernarfon, LL54 5DY
01286 831353
Parc Glynllifon Park

Ar Agor. Ewch i'r wefan.
Prisiau. Ewch i'r wefan. 


196 150 Parc Glynllifon Park

Dyma berl annisgwyl!  Byddwch yn darganfod gerddi hanesyddol helaeth - rhestredig Gradd I - gyda llwybrau cerdded drwy’r coedwigoedd, ffoleddau a cherfluniau.

Mi allwch hefyd ymweld â’r siop grefftau a’r oriel - gofynnwch am y cyrsiau celf a chrefft sy'n cael eu cynnal yn y parc.Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy