A   A   A
 

Croeso i Barc Coedwig Coed y Brenin

Mae canolfan ymwelwyr Coed y Brenin yn agored 7 niwrnod yr wythnos. Mae mynediad yn hwylus i bawb ac mae’r caffi yn cynnig bwydlen leol amrywiol, toiledau hygyrch a chyfleusterau newid babanod, siop a desg wybodaeth lle ceir staff i’ch helpu, yn ogystal ag ystafelloedd cyfarfod y gellir eu llogi.

Beicio Mynydd – Traciau sengl ardderchog

Daeth Coed y Brenin yn adnabyddus fel canolfan feicio mynydd bwrpasol gyntaf Prydain ac mae’n parhau i fod yn flaenllaw ym maes datblygu beicio mynydd traws gwlad hyd heddiw.

Ceir 8 llwybr wedi eu marcio ym mharc y fforest, ac maent yn amrywio o lwybr drwy’r fforest at y rhaeadrau, llwybr beicio mynydd (glas) addas i blant, dechreuwyr, grwpiau teuluol a beiciau mynydd addasol a 6 llwybr coch a du i feicwyr mwy profiadol.

Mae cawodydd a chyfleuster ar gyfer golchi beiciau hyd yn oed ar gael, felly gall y beicwyr a’u beiciau ddychwelyd adref yn lân!

Beics Brenin

Os nad ydych chi wedi dod â’ch beic gyda chi nid yw hynny’n broblem o gwbl gan fod cyfleuster llogi beiciau o safon ar y safle – gwell trefnu ymlaen llaw ar 01341 440728.


Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy