A   A   A
610 233 Paintball Wales

PaintballWales.com

Warrior Woods, Llanddeiniolen, LL55 3AW
01248 340000
Paintball Wales

Ar agor: Ewch i'r wefan.
Prîs: Ewch i'r wefan.


196 150 Paintballing

MAE PLEDU PAENT YN FFORDDIADWY! “Y Chwaraeon Antur mwyaf cwl ar wyneb y ddaear!”

Wedi ei leoli yng nghanol coedwig rhwng môr a mynydd, ac ar garreg drws Parc Cenedlaethol Eryri, mae’n lle cyfleus iawn os ydych yn teithio o’r Gogledd neu o Ganolbarth Cymru, y Wirral, Caer, neu o gyffiniau Lerpwl a Manceinion.

Hyd yn oed os ydych yn teithio o du hwnt i’r ardaloedd yma mae ein prisiau, yr awyrgylch llawn hwyl, a’n lleoliad hyfryd, sydd bum munud i ffwrdd o bentref hardd Llanberis a’r Wyddfa, am sicrhau diwrnod i’r brenin ar ddiwedd eich siwrnai. 

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy