A   A   A
Ymgyrch Ymgolli Dy Hun

Ymgolli dy hun yn y Gogledd

Darganfod antur anhygoel, golygfeydd hudol a phrofiadau unigryw. Byw’r gaeaf ar hyd ffordd y Gogledd.

Y peth anoddaf i wneud yng Ngogledd Cymru yw cynnwys yr holl atyniadau yn eich taith! Mae cymaint ar gael– boed yn wyliau teuluol, mynd ar antur neu’n encil ymlaciol, mae ffordd y Gogledd yn cynnig popeth.

Ymgolli dy hun mewn antur, bwyd a diod, hanes a’r teimlad cartrefol oddi cartref ar un daith. O’r ffordd hon gallwch ddarganfod mynyddoedd Eryri, Afon Menai, ac ynys fwyaf Cymru, Môn. A dyma’r porth i Ddyffryn Conwy hefyd, a Dyffryn Clwyd, ble gallwch ddilyn cadwyn o drefi marchnad hardd i lawr at Langollen.

700 267 (610x233) Cerdded yn Eryri - Walking in Snowdonia (Crown Copyright)

Darganfod Ffordd y Gogledd

Cynllunia dy antur heddiw.

Mae Ffordd y Gogledd yn mynd a chi ar draws cefn gwlad Cymru, o fwyd nefolaidd y Wyddgrug tuag at gyrchfannau glan môr Fictoraidd i gestyll anferthol yr arfordir, trwy olygfeydd syfrdanol, gan orffen ar harddwch Ynys Môn. Cliciwch yma i ddarganfod mwy.

Zip World Velocity 2 

Y Canllaw Lleol 

Darganfod pleserau Eryri Mynyddoedd a Môr fel rhan o antur Gogledd Cymru. 

Digwyddiadau a Gwyliau

Ni fyddwch byth yn fyr o rywbeth i’w wneud pan yn Eryri Mynyddoedd a Môr, diolch i’r rhaglen helaeth o ddigwyddiadau drwy'r hydref a'r gaeaf.

Ionawr

19: Buff Winter Trail, Coed y Brenin

Cynigion Arbennig

Daliwch y fyny gyda'r cynigion arbenig gan rai o lety gorau'r ardal.

Portmeirion
Trefeddian Hotel, Aberdyfi
Palé Hall, Llandderfel, Bala
The Royal Victoria Hotel, Llanberis
Celtic Royal Hotel, Caernarfon
Caerwylan Hotel, Criccieth
Ty’n Rhos Country House
Penmaenuchaf Hall Country House Hotel
Bron Eifion Country House Hotel and Restaurant, Criccieth
Morwendon House, Luxury Boutique Guest House, Barmouth
Ffynnon Luxury Boutique Accommodation, Dolgellau
Glampio Coed Glamping, Rhoshirwaun, Llŷn
Graig Wen, Dolgellau
Taldraeth, Penrhyndeudraeth near Porthmadog


Ymgolli Dy Hun - Graffeg Bwyd a Diod

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol ac yn derbyn cefnogaeth y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014- 2020 - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD ) a Llywodraeth Cymru. Nod y Gronfa yw gwella profiadau ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Ynys Môn
Llandudno
Gogledd Ddwyrain Cymru 

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy