A   A   A
  Castell Harlech Castle

  Newyddion

  Dyma eich cyfle i ddysgu mwy am newyddion o ardal Eryri, Mynyddoedd a Môr!

  Llwybr Llechi Eryri

  Mae cylchdaith 85 milltir newydd gael ei lansio, lle gall cerddwyr archwilio ardaloedd llechi Eryri, a hefyd dod i ddeall a gwerthfawrogi treftadaeth diwydiant llechi yr ardal. Yn dechrau ym Mhorth Penrhyn ger Bangor a gorffen yn Bethesda, mae Llwybr Llechi Eryri nid yn unig yn mynd trwy pentrefi poblogaidd Llanberis a Beddgelert , ond hefyd yn cyflwyno y cerddwr i bentrefi llai adnabyddus Llanllechid, Bethesda, Dinorwig, Waunfawr, Nantlle, Rhyd Ddu, Croesor, Ffestiniog a Penmachno.

  Mae amrywiaeth mawr ar y cylchdaith cyffrous 13 cymal yma, edrychwch ar fap o'r daith ar Llwybr Llechi Eryri

  Cerdyn Eryri

  Ymgyrch hollol newydd yw Cerdyn Eryri sydd yn cynorthwyo chi i arbed arian wrth ymweld gydag ardal Eryri Mynyddoedd a Môr. Mae nifer o'n hatyniadau, darparwyr gweithgareddau a siopau yn cymryd rhan. Felly, beth am ymchwilio mwy iddo ac ymweld gyda gwefan Cerdyn Eryri.

  Snowdonia Pass - Cerdyn Eryri

  Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
  GwyneddConwy