A   A   A
610 233 Nefyn

Nefyn

Pentref glan môr poblogaidd ar yr arfordir gogleddol gyda harbwr, amgueddfa a chilgant tywodlyd gosgeiddig sy’n arwain at brydferthwch Porthdinllaen. Mae Amgueddfa Forwrol Llŷn a ail-agorwyd yn ddiweddar yn adrodd hanes perthynas stormus y penrhyn gyda’r môr. Nid yw’r cwrs golff enwog sydd ar y pentir yn anaddas i’r rhai gwangalon yn eich mysg – mae chwarae arno fel chwarae ar fwrdd llong awyrennau. I gerddwyr, mae’r pentref yn ganolfan ddelfrydol, hanner ffordd ar hyd llwybr arfordir gogledd Llŷn.

Atyniadau yn Nefyn a’r ardal gerllaw

Amgueddfa Forwrol Llŷn
Cwrs Golff Nefyn 
Traeth Nefyn
Y Tŵr 

Darparwyr Gweithgareddau yn Nefyn a’r ardal gerllaw

Edge of Wales Walk
Llŷn Adventures 
Llŷn Walking Holidays

Cerdded a Beicio yn Nefyn a’r ardal gerllaw

Garn Boduan 
Llwybr Arfordir Cymru
Taith Morol Porthdinllaen

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy