A   A   A
700 267 Traeth Nefyn Beach

Nefyn

Mae traeth Nefyn, sydd yn ddwy filltir o draeth ysgubol, tywodlyd braf, yn amlinellu bae cysgodol a harbwr naturiol, ar Arfordir Treftadaeth Llŷn. Mae’r traeth, tywodlyd, mân yn boblogaidd iawn gyda physgotwyr, tra bod unigolion brwdfrydig chwaraeon dŵr yn ymddiddori yn yr holl wahanol amodau – mae’r cilgant o dywod yn gwynebu’r gogledd ddwyrain o un pen y traeth ac yn gwynebu gogledd ddwyrain o’r ochor arall, sydd yn creu amryw o amodau i frigdonwyr, hwylwyr a brigdonwyr barcud. Mae’r golygfeydd yn wych hefyd - yn enwedig ar draws i Garn Boduan a mynyddoedd Yr Eifl. Byddwch yn ofalus wrth gerdded lawr i’r traeth, gan fod nifer o’r llwybrau yn  serth. Uwchben, ar y pentir, ceir cwrs golff safonol, enwog ac ofnadwy o heriol. Mae cyfleuster lleol n cynnwys maes parcio a thoiledau.

Cyfleusterau a Gwasanaethau

Llithrfa
Parcio
Toiledau
Cyraeddadwy â chadair olwyn
Siop
Cludiant cyhoeddus
Gwaharddiadau ar gŵn
Ardal gwahardd cwch

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy