A   A   A
Dessert - Pwdin

Blas o'r ardal - cynnyrch lleol a llefydd i fwyta

Ni fydd raid i chi fynd yn bell i gael gafael ar gynnyrch ffres o’r fferm ac o’r môr yn yr ardal hon. Nac am siopau lleol sy’n gwerthu celf a chrefft, ffasiwn a defnyddiau sydd wedi’u hysbrydoli gan amgylchfyd Eryri. Caiff ein bwyd ei baratoi â gofal, a dydi o heb deithio milltiroedd i gyrraedd yma. Credwch chi ni, byddwch yn siŵr o flasu’r gwahaniaeth. Mae ein brand ni yn lleol ac yn unigryw – ac yn gymaint gwell oherwydd hynny. Ond os allwch chi ddim byw heb siopau am hir, peidiwch â phoeni – mae gennym ni’r brandiau designer a rhai adnabyddus y stryd fawr i gyd hefyd!

Darllenwch am y rhai sydd wedi cael Gwobrau Aur ‘Great Taste’

‘Good Food Guide’ 2017 - Goreuon Eryri

Safon, gonestrwydd, blas da a chyn lleied o filltiroedd bwyd ag sydd bosib yw’r nod. Defnyddir y pantri lleol toreithiog gan gogyddion i gynhyrchu popeth o fwyd cyffredin maethlon a da i ddanteithion creadigol a blasus. Does dim posib rhestru’r holl fwydlen yma - ond i roi blas i chi, dyma ddewis 2017 y ‘Good Food Guide’.

Aberdyfi: Seabreeze
‘Coed a gwaith maen yn y golwg a chip o’r môr sy’n gefnlen i goginio maethlon a hael. Fel mae silffoedd y deli Cymreig yn ei awgrymu, bwydydd lleol sy’n ennill y blaen.’

Abersoch: Porth Tocyn Hotel
‘Pryd o fwyd yn yr ystafell fwyta... mae’r cyflwyniad fel mewn gwesty hen ffasiwn, ond bod gofal mawr yn cael ei roi i’r prydau: cawl blodfresych a mwstard hadau, crème fraîche, ac olew perlysiau; cyw iâr wedi’i fwydo ar ŷd gyda garlleg du dros stwnsh cloron y moch, a chourgettes, moron bach a saws gwin coch.’

Bangor: Blue Sky Café
‘Mae’n llawen a chlyd, gyda soffas lledr mawr, dodrefn gwladaidd a chlamp o bopty coed tân. Ar y fwydlen mae’r cynnwys arferol fel cawl, brechdanau, byrgers, ciabatta, ond mae hefyd pethau fel... cig oen Cymreig wedi’i goginio’n araf gyda rhosmari a garlleg.’

Barmouth: Bistro Bermo
‘Mae pethau ychydig yn fwy uchel ael nac mae enw diymhongar y bistro hwn yn ei awgrymu. Mae’r lleiniau bwrdd yn glaerwyn, a chyda’r hancesi plyg a’r canhwyllau mae teimlad neilltuol yn perthyn i’r lle... (mae) bwydlen eang o brydau traddodiadol a chyfoes.

Betws-y-Coed: Bistro Betws-y-Coed
‘Agwedd draddodiadol sydd gan Gerwyn Williams tuag at y coginio ar y cyfan. Serch hynny, fe all y traddodiad hwnnw ddeillio o Asia, megis gyda chig bol mochyn wedi’i ffrïo a’i osod ar reis cnau coco a saws coriander, cymaint ag o adref.’

Dolgellau: Mawddach
‘Mae’r ffermwyr Cymreig, Will ac Ifan Dunn, wedi (addasu) un o’u hysguborau o’r 17eg ganrif yn fwyty, ac mae eu cig oen a fagwyd ganddynt yn un o brif drysorau’r fwydlen... mae Ifan yn gogydd llawer mwy cyfoes nag a fyddech yn ei ddisgwyl.’

Harlech: Castle Cottage
‘Daeth yr eiddo rhestredig Gradd II dan ofal Glyn a Jaqueline Roberts ym 1989, gan sicrhau lle Castle Cottage ar un o’r bwytai mwyaf hirhoedlog ar y rhestr. ... Mae lle amlwg i helgig tymhorol ar fwydlenni dyddiol Glyn.’

Castle Cottage, Harlech

Llanberis: The Peak
‘Bwydlen fer, cynnyrch lleol ffresh” yw’r alwad yn y bwyty lleol hwn... ac mae’r cogydd Angela Dwyer yn cadw at ei gair. Disgwyliwch ddewis lliwgar rhyngwladol o deisenni pysgod Gwlad Thai... (i) ffolen cig oen Cymreig’
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy