A   A   A
610 233 Amgueddfa Lloyd George Museum

Amgueddfa Lloyd George

Llanystumdwy, Cricieth, LL52 0SH
01766 522071

Ar Agor. Ewch i'r wefan.
Prisiau. Ewch i'r wefan. 


196 150 Amgueddfa Lloyd George Museum

Dysgwch mwy am y gwleidydd cynddeiriog a dadleuol hwn, fu’n arwain Prydain yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf gan gyfrannu at sefydlu’r wladwriaeth les. Mae’r amgueddfa, sydd wedi'i lleoli yng nghartref plentyndod David Lloyd George ym Mhen Llŷn, wedi'i dodrefnu yn union fel ag yr oedd pan roedd ef ei hun yn byw yno rhwng 1864 a 1880.  

Yn yr oes hin o wleidyddwyr di-liw, camwch yn ôl i gyfnod y gwladweinydd lliwgar ac egnïol hwn, 'trydydd Prif Weinidog Prydeinig gorau’r 20fed ganrif’.


Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy