A   A   A
610 233 Plentyn Taflu Carreg Child Throwing Stone

Llanfairfechan

Tref swynol, Fictoraidd yw Llanfairfechan a leolir mewn lleoliad dramatig - mae ei thraeth hir, eang a thywodlyd yn cael ei chysgodi gan 1,423tf / 434m o fynydd, Mynydd Penmaenmawr. Yn Llanfairfechan ceir nifer o’r nodweddion cyffredinol a geir mewn cyrchfan glân y môr, megis promenâd, pafiliwn, siopau traeth ac adloniant. Drwy gydol y flwyddyn bydd Llanfairfechan yn atynnu nifer o unigolion sydd yn ymddiddori mewn modeli cychod a chychod bad, diolch i’r ehangder mawr - a olygir fod modd i bawb gael eu man preifat eu hunain. Mae hwylio a hwylfyrddio yn boblogaidd yma hefyd, diolch i’r cyfleusterau lansio a pharc dingi. Yn Llanfairfechan ceir un o’r mannau gorau yng Ngogledd Cymru ar gyfer gwylio adar - mae’r promenâd yn lle da i gychwyn chwilio am adar y môr. Mae digonedd o barcio ar gael, a hynny am ddim.

Gwasanaethau a Cyfleusterau

Syrffio
Llithrfa
Parcio
Toiledau
Dŵr yfed
Ffôn argyfwng
Cyraeddadwy â chadair olwyn
Siop
Cludiant cyhoeddus
Gwersyllfa
Gwaharddiadau ar gŵn
Cymorth Cyntaf (*tymhorol)
Ardal gwahardd cwch
Gwobr Glan Môr Cyrchfan 

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy