A   A   A
Llafn y Cewri

Llafn y Cewri - Cleddyf Eryri Mynyddoedd a Môr

Pa ffordd well o ddathlu Blwyddyn Chwedlau, Croeso Cymru na i osod cleddyf 6-medr o uchder ar lannau Llyn Padarn, Llanberis? Pentref sydd â chysylltiadau gyda Thywysogion Gwynedd ac felly yn lleoliad delfrydol ar gyfer y cerflun. Yn y pellter, fe sylwch ar Gastell Dolbadarn, sydd yn sefyll yn gadarn gan oruchwylio’r cerflun eiconig.

Bwriad y cleddyf yw codi ymwybyddiaeth o hanes a threftadaeth gyfoethog Gwynedd a’u cyfraniad i dreftadaeth Gymreig yr ardal.

Mae’r dyluniad syml o’r cleddyf yn seiliedig ar gleddyf Tywysogion Gwynedd sydd yn dyddio rhwng y drydedd ganrif ar ddeg a’r bedwaredd ganrif ar ddeg ac wedi dod yn fyw gan ofaint lleol, Gerallt Evans, o waith metel Tan Lan, Pandy Tudur. Mae’r cleddyf wedi’i neud o haearn hindreuliedig er mwyn creu edrychiad hen, gwledig (rustic).

Cafodd disgyblion blwyddyn 6 Ysgol Dolbadarn, Llanberis yr anrhydedd o benderfynu enw’r cleddyf. Derbyniwyd Cyngor Gwynedd ar y cyd gyda BBC Radio Cymru nifer o awgrymiadau gan aelodau o’r cyhoedd a oedd yn awyddus i fod yn rhan o’r prosiect. Ar ôl llawer o drafodaeth, fe gytunwyd disgyblion blwyddyn 6 Ysgol Dolbadarn mai ‘Llafn y Cewri’ oedd yr enw buddugol ar gyfer y cleddyf.

Ewch draw i Lanberis i weld y cerflun. Cofiwch fynd a’ch camera - Hoffem weld eich lluniau o ‘Llafn y Cewri’

Llafn y Cewri

Llinell Amser

Dilynwch y siwrne o’r broses cynllunio i’r lansiad yma:

• Ionawr 2017 Casglu/Trafod syniadau
• Ionawr 2017 Cytuno ar osodiad – sef cleddyf
• Mai 2017 Ymchwilio mewn i grefftwr lleol
• Mai 2017 Penderfynnu mai Llanberis yw’r lleoliad orau i’r cleddyf
• Mehefin 2017 - Holi Amgueddfa Cymru am ddyluniad o gleddyf tywysogion Gwynedd
• Mehefin 2017 - Derbyn dyluniad o gleddyf gan Amgueddfa Cymru
• Awst 2017 - Cais cynllunio ar gyfer cleddyf mewn lleoliad newydd ger Llyn Padarn yn cael ei gyflwyno
• Hydref 2017 - Cais cynllunio ar gyfer cleddyf mewn lleoliad newydd ger Llyn Padarn yn cael ei dderbyn
• Hydref 2017 - Gerallt Evans yn dechrau gweithio ar y cleddyf gan ddefnyddio ysbrydoliaeth gan ddyluniad cleddyf tywysogion Gwynedd
• Hydref 2017 - Croesawu awgrymiadau gan y cyhoedd i enwi’r cleddyf drwy raglen Aled Hughes, BBC Radio Cymru a Chyngor Gwynedd
• Hydref 2017 -Disgyblion Ysgol Dolbadarn, Llanberis yn penderfynnu enw’r cleddyf sef ‘Llafn y Cewri’
• Hydref 2017 - Gwaith safle yn dechrau yn Llanberis
• Tachwedd 2017 - Gerallt Evans, y gofaint wedi gorffen gwaith ar y cleddyf
• Tachwedd 2017 - ‘Llafn y Cewri’ yn cael ei osod ar lannau Llyn Padarn
• Tachwedd 2017 - Lansiad ‘Llafn y Cewri’

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy