A   A   A

Inigo Jones Slate Works

Tudor Slate Works, Y Groeslon, Caernarfon, LL54 7UE
01286 830242
Inigo Jones Slateworks

Ar Agor: Ewch i'r wefan.
Prisiau: Ewch i'r wefan.Sefydlwyd Gweithdy Llechi Inigo Jones yn 1861 i greu llechi ar gyfer ysgolion. Heddiw, mae’r cwmni yn defnyddio'r un deunydd crai, sef  llechi sydd 500 miliwn o flynyddoedd oed i greu cynnyrch pensaernïol, coffadwriaethol, tirwedd a chrefftau.

 Mae’r cwmni, yn dilyn gofyn mawr, yn cynnig teithiau hunan-arweiniol o gwmpas y gweithdy sy’n cynnwys arddangosiadau, a chyfle i ysgythru darn o lechen i’w gadw. Mae ystafell arddangos yn cyflwyno ein cynnyrch llechi sydd wedi eu creu yn y gweithdy, yn ogystal ag anrhegion Cymreig a Cheltaidd. Mae platiau enwau a phlaciau yn cael eu creu yn ôl y galw.

Caffi a maes parcio mawr ar y safle.

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Inigo Jones Slateworks

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy