A   A   A
Great Taste 2017

Taith Blasus Seren Aur Eryri

Mae 2017 wedi bod yn flwyddyn llwyddiannus iawn i rai o’n cynhyrchwyr bwyd yng Ngwynedd, Gwobrau Aur ‘Great Taste’ wedi eu hennill drwy’r sir – gadewch i ni gael siwrne blasus o’r Gogledd i’r De, a blasu rhai o’r danteithion gwobrwyol Seren Aur yma.

Mae Cosyn Cymru ym Bethesda yn cynhyrchu amrywiaeth o gawsiau, iogwrt a hufen iâ allan o laeth dafad, gyda’r Brefu Bach hufennog, ymenynaidd yn enillydd 2 seren Aur – caws tebyg i Camembert ond yn fwy hufennog gyda chyffyrddiad bach o flas madarch. Mae’r caws yma, yn ogystal â chynnyrch arall Cosyn Cymru, ar gael yn lleol yng Nghaffi Blas Lôn Las a siop yn Ffarm Moelyci, Tregarth.

Cosyn Cymru Brefu Bach

Gerllaw mae Popty Bakery sy’n cynhyrchu cacennau cri clasurol, wedi’u gwneud â llaw, a hefyd eu Cacen Ffrwythau Bara Brith Traddodiadol– cadwch olwg allan amdanyn nhw yn rhai o’r archfarchnadoedd adnabyddus. Ym Mhenygroes, i’r de o Gaernarfon, mi allwn ychwanegu tipyn o sbeis at y siwrne gyda photel o Roasted Chilli Sauce with Balsamic, enillydd Seren Aur ‘Great Taste’, dim ond un o’r ystod eang o gynnyrch sbeislyd ar gael yn Maggies Exotic Foods.

Maggies Exotic Foods Chilli Sauce

Tua’r Gorllewin ym Morfa Nefyn, mae’r cynhyrchydd cyfanwerthol Daffodil Foods yn cyflewni yr archfarchnadoedd mawr a hefyd siopau bach annibynnol ledled Cymru, gyda’u cynnyrch iogwrt a hufen, eu Hufen Sur Cymreig (Welsh Sour Cream) yn enillydd gwobr ‘Great Taste’ yn 2017. Mae Hufenfa De Arfon yn Chwilog, sydd wedi ei sefydlu yn yr ardal ers sawl blwyddyn bellach, yn cynhyrchu Cheddar Aeddfed o Geudwll Llechen wedi ei ddatblygu’n arbennig ar gyfer archfarchnad Sainsburys. Mae’r caws yma, sydd wedi ei wobryo, wedi ei aeddfedu am 14 mis, 500 troedfedd dan ddaear yn yr enwog Ceudyllau Llechi Llechwedd ym Mlaenau Ffestiniog. Mi fyddai ‘Spicy Tomato Chutney’, sy’n cael ei gynhyrchu gan Welsh Lady Preserves yn Y Ffôr ger Pwllheli, ym mynd yn fendigedig gyda’r caws. Mae’r cwmni yma’n enill gwobrau yn gyson am eu cynnyrch blasus.

Os yr ydych yn teimlo’n sychedig ar ôl yr holl gaws yma, yna mae Bragdy Mŵs Piws ym Mhorthmadog efo’r union ateb, cwrw, yr ‘Antlered IPA’ a’r ‘Chocolate Moose’, dau o enillwyr Sêr Aur ‘Great Taste’ 2017.

Antlered IPA Purple Moose

Nid nepell o Borthmadog mae Nantmor, cartref Yr Ardd Fadarch , ble mae’r arbenigwr ar fadarch o bob lliw a llun, Cynan Jones, yn tywys carwyr madarch ar deithiau fforio drwy’r hen fforestydd cyfagos, ac mae hefyd yn cynhyrchu HerbShroom Croutons ac Umami Croutons sydd wedi enill gwobrau. Nid oes raid i chi droedio trwy fforestydd trwchus i ddarganfod cloron y moch (truffle), mae rhai siocled yn cael eu cynhyrchu i fyny’r ffordd yn Ffestiniog gan Cathryn Cariad Chocolates, yn 2017 mae eu Saws Siocled Tywyll wedi enill Seren Aur.

Cathryn Cariad Chocolates

Os mai gin ydi eich hoff ddiferyn, yna ewch lawr i Dyfi Distillery, wedi eu lleoli yng Nghorris. Maent yn cynhyrchu gin crefftus, allan o ddeunydd botanegol wedi ei fforio yn lleol ym Miosffêr Dyfi. Mae’r ‘Hibernation Gin’ sydd wedi ei gynhyrchu yn ddiweddar, nid yn unig wedi ennill 2 Seren Aur ‘Great Taste’ 2017, ond hefyd wedi ei ddewis yn gin newydd gorau yn Ebrill 2017 gan The Independent. Mae eu ‘Original Gin’, sy’n sylfaen gwych ar gyfer coctels , neu dim ond G&T, yn parhau i fod yn ffefryn, ac mae’r 200 o foteli sydd yn cael eu cynhyrchu ar y tro, yn gwerthu allan yn fuan iawn!

Dyfi Original Gin

Yr ydym yn gorffen y siwrne flasus yma yn The Sweet Shop; yng ngogoniant Aberdyfi , i fwynhau hufen iâ Pistachio Perffaith, wrth i’r haul fachlud dros Fae Ceredigion ysblennydd.

Machlud Aberdyfi

Mae ‘Great Taste’ yn cael ei adnabod fel meincnod bwyd a diod o ansawdd da, arwydd y medrwch ymddiried ynddo fo wrth brynu bwyd a diod yn eich adwerthwr lleol, safonol.

Edrychwch ar wefannau y cynhyrchwyr ar gyfer argaeledd y cynnyrch a ble mae i’w gael.

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy