A   A   A

Gwersyll yr Urdd Glan-llyn, Bala

Mae Gwersyll yr Urdd Glan-llyn, sydd wedi ei leoli ar lan Llyn Tegid ger y Bala yn ganolfan addysg awyr agored sy’n perthyn i Urdd Gobaith Cymru - sy’n dathlu ei phen-blwydd yn 90 oed ym 2012.

Yn wir mae Glan-llyn yn un o dair canolfan breswyl Urdd Gobaith Cymru (y ddwy arall yw Llangrannog, ym Mae Ceredigion, a Gwersyll yr Urdd Caerdydd yng Nghanolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd). Yr hyn sy’n gwbl arbennig ynglŷn â Glan-llyn yw’r ffordd y mae’n ymfalchïo mewn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc roi cynnig ar weithgareddau gwledig ac awyr agored eithriadol, yma yng nghanol Eryri. Mae’r ganolfan addysg awyr agored amlwg hon yn cynnig rhai o’r cyrsiau gweithgareddau, chwaraeon dŵr a gwyliau gweithgareddau gorau yng Nghymru, ac mae’n gyrchfan berffaith i deuluoedd ar eu gwyliau neu i grwpiau o ffrindiau.
    
Yng Nglan-llyn gall plant, pobl ifanc ac oedolion ddysgu a chymdeithasu mewn awyrgylch Gymreig ddiogel a chartrefol. Mae amwynderau preswyl Glan-llyn o’r safon orau, gyda mynediad i gyfrifiaduron a wi-fi ar gael bob amser yn ogystal â chyfleusterau gwneud te a choffi drwy gydol y dydd, lolfeydd teledu a chyfleusterau golchi dillad


Er mai fel canolfan breswyl llawn gweithgareddau y mae Glan-llyn fwyaf adnabyddus, mae llawer o gyfleusterau a gweithgareddau ar gael i’r cyhoedd hefyd. Er enghraifft, ceir canolfan bowlio deg gyda phedair lôn, sy’n ddelfrydol i deuluoedd a grwpiau o hyd at 24 o bobl (trefnwch ymlaen llaw os gwelwch yn dda). Ac mae’r cwrs rhaffau uchel hefyd yn agored i’r cyhoedd, ac yn cynnig profiad bywiog am brisiau rhesymol iawn (unwaith eto, mae angen archebu lle ymlaen llaw).

Os ydych chi’n dysgu Cymraeg, mae’n anodd meddwl am ffordd fwy hwyliog o ychwanegu at eich astudiaethau na threulio gwyliau yng Nglan-llyn, lle darperir yr holl gyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg. Beth bynnag fyddwch yn ei wneud - canŵio, rhwyfo, caiacio, dringo neu gerdded -bydd gwneud y gweithgareddau hyn drwy gyfrwng y Gymraeg yn rhoi her ac ymarfer unigryw i’ch ymennydd yn ogystal ag i’ch corff!
 

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy