A   A   A
610 Beic a Dyffryn Ogwen - Bikes and Ogwen Valley

Pethau i'w wneud a llefydd i ymweld yn Eryri

Yn ddi-os, ni yw prifddinas gweithgareddau Cymru, yn llawn i’r ymylon o bob math o weithgareddau awyr agored fel beicio, dringo, marchogaeth, golffio, dringo ceunentydd, gwylio adar, crwydro ogofau, chwaraeon dŵr ... mae’n ddiderfyn.

NEWYDD Mentra’n Gall! Tro dy ddiwrnod da yn ddiwrnod gwell. Rhowch ychydig o amser i gynllunio eich diwrnod i helpu i sicrhau eich bod yn ddiogel ac yn gyfforddus.

NEWYDD Croeso Cymru yn lansio Ffordd Cymru
NEWYDD Cylchdeithiau Arfordirol
> Blog Atyniadau Eryri
> Ffordd Brailsford Way

Cerdded
700 536 Yr Wyddfa Snowdon Miners Track_155

Beicio
196 150 Beicio Abermaw / Biking Barmouth

Pysgota
196 Pysgota yn Dolgellau - Fishing in Dolgellau

Chwaraeon Dŵr
196 Canolfan Tryweryn National Whitewater Centre

Golff
Porthmadog Golf Club

Bwyd
700 536 Parc Glasfryn caws cheese bwyd food

Siopio
700 536 Siopa Llanberis Shopping_459

Treftadaeth
700 536 Llanberis Castell Dolbadarn Castle_397

Rheilffyrdd
196 Ffestiniog Railway - Rheilffordd Ffestiniog

Digwyddiadau


Canolfannau Hamdden

Rydym yn gyfrifol am redeg 12 o ganolfannau hamdden o fewn y sir, sy'n cynnig rhywbeth i bawb. O'r unigolion brwdfrydig mewn ffitrwydd sydd am barhau i ymweld â'r gampfa ar eu gwyliau i deuluoedd sydd am fynd i nofio neu rai sydd am ymlacio yn un o'r ystafelloedd iechyd rydym yn gwarantu i gael rhywbeth at ddant pawb.

 

Mae gan bob Canolfan Hamdden gwahanol gyfleusterau ac gall amseroedd agor amrywio. Ewch ar wefan Cyngor Gwynedd.
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy