A   A   A

Cwm Idwal, Snowdonia 610 233

Gweithgareddau ac Antur Awyr Agored

Yma yn Eryri y cychwynnodd y cwbwl. Hynny yw gwyliau gweithgareddau yn yr awyr agored. Fforiwyr Fictoraidd ac arloeswyr dringo creigiau ddaeth yma gyntaf. Nawr eich tro chi yw cymryd mantais o’r parc awyr agored. Mae sawl peth i’w wneud yma, megis - cerdded a chwaraeon dŵr, dringo a beicio, golff, marchogaeth ceffylau a physgota. Am weithgareddau mwy amrywiol, beth am Antur ‘Tree Top’, daliad geo (geocaching), rafftio dŵr, gweithgareddau eco...a hyd yn oed cerdded ar stilt.
Am weithredwyr gweithgareddau ewch i Eryri Bywiol

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Croeso Cymru

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy