A   A   A
Harlech

Clybiau Golff

Golff fel y dylai fod

Dyma frand arbennig golff Cymru, golff sy’n cael ei chwarae ar gyrsiau cyfeillgar a hygyrch. Mae gennym oddeutu 20 cwrs golff, yn cynnwys tri o’r goreuon yn y DU – Cwrs Golff Brenhinol Dewi Sant yn Harlech, y cwrs golff cyswllt yn Aberdyfi a chwrs golff eiconig Nefyn, sydd i’w ganfod ar glogwyni Pen Llŷn. Cyflawnodd James Braid beth o’i waith gorau yma yng ngogledd Cymru – fel y gwelwch chi pan ddilynwch chi’r Llwybr Golff James Braid newydd, sy’n cysylltu 10 o’i gyrsiau gyda’i gilydd.

Cyrsiau 18 Twll

Clwb Golff Aberdovey - www.aberdoveygolf.co.uk
Clwb Golff Abersoch - www.abersochgolf.co.uk
Clwb Golff Bangor St. Deiniol - www.st-deiniol.co.uk
Clwb Golff Caernarfon - www.caernarfongolfclub.co.uk
Clwb Golff Nefyn a'r Cylch - www.nefyn-golf-club.co.uk
Clwb Golff Porthmadog - www.porthmadog-golf-club.co.uk
Clwb Golff Pwllheli - www.pwllheligolfclub.co.uk
Clwb Golff Royal St David’s - www.royalstdavids.co.uk

Cyrsiau 9 Twll a Meysydd Ymarfer

Clwb Golff Bala - www.golffbala.co.uk
Clwb Golff Betws y Coed - www.golf-betws-y-coed.co.uk
Clwb Golff Criccieth -
Clwb Golff Fairbourne - www.fairbournegolfclub.co.uk
Clwb Golff Gwynus - 01286 660440
Clwb Golff a Maes Ymarefer Llŷn - www.pen-y-berth.co.uk/golf-north-wales.html
Clwb Golff Tyddyn Mawr - 01286 674919
Maes Ymarfer Treborth - www.treborthleisure.co.uk/golf.html

 

Trywydd Golff James Braid yng Ngogledd Cymru

Roedd James Braid (1870-1950) yn gynllunydd cyrsiau golff ardderchog ac yn golffiwr proffesiynol o’r Alban ac enillodd y Bencampwriaeth Agored bump o weithiau. Darganfyddwch fwy am y deg clwb sy'n ran o Drwydd Golff James Braid yng Ngogledd Cymrus. Y clybiau ydi Aberdyfi, Bangor St Deiniol, Caergybi, Maesdu, Nefyn, Hen Golwyn, Porthmadog, Pwllheli, Rhyl a Wrecsam.  


Trywydd Golff James Braid yn De Cymru

NEWYDD >  Mae posib dilyn trwydd golff James Braid Golf Trail yn De Cymru a chwarae cyrsiau fel Castell-nedd, Pennard a Dinbych y Pysgod. Ewch i wefan www.braidgolftrail.co.uk am ragor o fanylion. 

The James Braid Golf Trail in South Wales Logo

GWELER HEFYD

Angen cymorth?

Ffoniwch ein llinell llogi
+44 (0)845 450 5885.

Llun – Gwener, 9am-6pm (peiriant ffon 24 awr).

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Golff - Gogledd Cymru
Croeso Cymru - Golff

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy