A   A   A

610 x 233 Parc Ddŵr Glasfryn Waterpark

Parc Glasfryn, Pwllheli

Y Ffor, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6PG
01766 810202
Glasfryn Parc, Activity and Adventure Centre

Ar Agor: Bob dydd (heblaw Dydd Nadolig)
10.00am - 6.00pm a 10.00am - Hwyr ar gyfer bowlio.
Prisiau: Ewch i'r wefan am fanylion.


700 x 536 Glasfryn Parc
Ble wnawn ni ddechrau? Meddyliwch am weithgaredd ac mae’n debygol iawn y bydd cyfle i chi ei wneud yma. Ymysg y gweithgareddau sydd ar gael mae go karts, beiciau cwad, saethyddiaeth, pysgota a bowlio deg.  Yn ogystal, mae wakepark â nifer o nodweddion cyffrous yma.  

Cyfeirir at Glasfryn fel ‘Prif ganolfan antur a gweithgareddau gogledd Cymru.’  Ydy hynny’n ddigon o reswm?  O, gyda llaw, mae siop fferm a chaffi sydd wedi ennill gwobrau ar y safle hefyd.

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy