A   A   A

Rheilffordd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru, Porthmadog a Caernarfon

Rheilffordd Ffestiniog ac Ucheldir Eryri, Gorsaf yr Harbwr, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9NF
01766 516000
Ffestiniog and Welsh Highland Railway

Ar Agor: Ewch i'r wefan am fanylion
Prisiau: Ewch i'r wefan am fanylionDwy reilffordd lein gul sy’n llawn apêl.  Adeiladwyd y rheilffordd 13½-milltir o Borthmadog i Flaenau Ffestiniog yn wreiddiol i gario llechi. Bellach mae’n un o’r teithiau Trenau Bach mwyaf poblogaidd. Mae Rheilffordd Ucheldir Cymru yn teithio o Gaernarfon i Borthmadog drwy rai o olygfeydd mynyddig mwyaf trawiadol Eryri a bydd Bwlch Aberglaslyn yn sicr o’ch syfrdanu – mae’r lein yn 25 milltir ar ei hyd a dyma reilffordd dreftadaeth hiraf Prydain. 

Teithiwch ar y ddwy reilffordd a chewch daith hamddenol o bron i 80 milltir yno ac yn ôl! 

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Rheilffordd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy