A   A   A
Fairbourne Miniature Railway 610 233

Rheilffordd Stêm Fairbourne

Beach Road, Fairbourne, LL38 2EX
01341 250362
Fairbourne Miniature Railway

Ar Agor: Ewch i'r wefan.
Prisiau: Ewch i'r wefan.


Fairbourne Miniature Railway 196 150
Dyma’r rheilffordd lein gul leiaf yng Nghymru, gyda thrac sy’n mesur dim ond 12¼ modfedd.  Felly mae’n fychan a thwt – ond mae’n mynd â chi ar daith drwy’r twyni tywod ac yn eich arwain at olygfeydd trawiadol o Aber Mawddach a’r mynyddoedd yn y cefndir.
  
Mae’r daith ei hun yn ddigon.  Ond mae yna fwy.  Mae’n cysylltu â’r fferi sy’n teithio ar draws y Mawddach i Abermaw.

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Fairbourne Miniature Railway

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy