A   A   A
610 233 Rheilffordd Llyn Llanberis Lake Railway

Digwyddiadau

Rydym yn datblygu gwefan newydd. Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Am y manylion diweddaraf ar ddigwyddiadau yn Eryri Mynyddoedd a Môr ewch i https://beta.visitsnowdonia.info/cy/digwyddiadau-yn-eryri

Storiel, Bangor

10 Tachwedd - 30 Mawrth

NEWYDD ETO

Yng nghasgliad amgueddfa Storiel gwelir nifer o esiamplau o ‘ail-gylchu’. Rhai yn eitemau hardd o ddarnau wedi’i drysori, eraill yn ail-ddefnyddio darnau i’w taflu mewn ffordd newydd. Eitemau o’n casgliad wrth gefn.


1 Tachwedd - 30 Mawrth

100 O DRYSORAU

Mae Prifysgol Bangor yn cadw a gwarchod miloedd o archifau, llyfrau prin, arteffactau a sbesimenau sydd o bwysigrwydd rhanbarthol a chenedlaethol, gydag ambell un o arwyddocâd rhyngwladol. Cynhyrchwyd llyfryn ‘100 o Drysorau Prifysgol Bangor’ i arddangos uchafbwyntiau casgliadau yma wedi’i ariannu gan Gronfa Bangor. Mae’r arddangosfa yma’n dangos detholiad allan o’r 100 trysor a gynhwyswyd yn y llyfryn.


CAFFAELIADAU NEWYDD

1 Tachwedd - 30 Mawrth

Rydym yn dal i ddatblygu ein casgliadau yma yn STORIEL ac yn casglu creiriau sydd yn ein cynorthwyo i ddehongli a deall hanes a diwylliant Gwynedd a’i phobl. Mae’r Amgueddfa yn dibynnu ar greiriau sydd yn cael eu rhoi yn hael gan aelodau o’r cyhoedd. Mae’r arddangosfa yma yn arddangos detholiad o’r creiriau sydd wedi cael eu hychwanegu i gasgliad STORIEL yn ddiweddar. Os ydych yn credu bod gennych rywbeth yr hoffech ei roi i’r amgueddfa, cysylltwch â’n Swyddog Casgliadau, Helen Gwerfyl drwy ffôn 01248 353368 neu ebost [email protected] fel man cychwyn.


Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy