A   A   A
Ein Treftadaeth/Our Heritage

Ein Treftadaeth

Mae arddangosfa newydd ar agor yn Oriel Pendeitsh, dafliad carreg i ffwrdd o Gastell Caernarfon. Braslun ydyw o hanes Caernarfon, tref sydd wedi’i siapio gan ddylanwadau Rhufeinig, canoloesol a morwrol. Mae hefyd yn nodi cychwyn Ein Treftadaeth, menter a fydd yn cynnwys lansio arddangosfeydd a digwyddiadau eraill drwy’r ardal yn ystod blwyddyn nesaf, gan gwmpasu popeth o gynhanes i ddyfodiad y Rhufeiniaid, llwybrau’r pererinion i Dywysogion Gwynedd, tirweddau ysbrydoledig i’r diwydiant llechi.

 

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Ein Treftadaeth / Our Heritage
Cadw

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy