A   A   A
610 233 Tryfan Dyffryn Ogwen Valley

Dringo


Fe ŵyr pawb am harddwch Eryri, ond ei heriau amrywiol sy’n denu dringwyr i’r ardal. Mae’r mynyddoedd a’r arfordir fel ei gilydd yn cynnig pob math o gyfleoedd dringo i’r rhai sydd ond megis dechrau yn ogystal â’r rhai sy’n ymddiddori mewn dringo.


Mae’r rhanbarth wedi denu dringwyr o bedwar ban byd ers sawl blwyddyn. A dweud y gwir, defnyddiodd Syr Edward Hillary a’i dîm lethrau garw Eryri i ymarfer arnynt cyn concro Everest. O’r wyneb serth mwyaf anhygoel i inclein i ddechreuwyr, mae tirwedd ddramatig ardal Eryri Mynyddoedd a Môr yn sicrhau heriau di-bendraw
i ddringwyr o bob gallu.

O glogwyni arfordir Penrhyn Llyˆn i uchelfannau Eryri mae’r amrywiaeth o gyfleoedd dringo yn ardal Eryri Mynyddoedd a Môr yn anhygoel. Mae’r lleoliadau mwyaf poblogaidd yn cynnwys wynebau clogwyni uchel Tremadog a Bwlch Llanberis.


Fodd bynnag mae nifer o waliau dringo dan do, megis canolfan ddringo Beacon yng Nghaernarfon yn darparu cyfleusterau a gwersi gwych i’r sawl sydd eisiau dysgu ac i’r dringwyr mwy profiadol hynny sy’n dymuno parhau â’r momentwm yn ystod cyfnodau o dywydd garw.

Waliau Dringo Dan Do:

Prifysgol Bangor
01248 382571

Canolfan Ddringo Beacon
01286 677322
www.beaconclimbing.com

Canolfan Hamdden Abermaw
01341 280111

Canolfan Hamdden Dwyfor
01758 613437

Canolfan Hamdden Dyffryn Conwy
Llanrwst
01492 642028
www.conwy.gov.uk/leisure

Canolfan Hamdden Cyffordd Llandudno
01492 577925
www.conwy.gov.uk/leisure

Plas Menai, Canolfan Chwaraeon Dŵr Genedlaethol
Caernarfon
01248 670964
www.plasmenai.co.uk

Plas-y-Brenin – Canolfan Fynydda Genedlaethol
Capel Curig
01690 720214
www.pyb.co.uk

The Rock Climbing Wall
Harlech
01766 780576

Plas Silyn
Penygroes
01286 882047

Canolfannau Rhaffau Uchel:

Rope Works
Hafan y Môr, Pwllheli
01758 720997
www.ropeworks.co.uk

Tree Top Adventure
Betws-y-coed
01690 710914
www.ttadventure.co.uk

Get Wet Adventure Company
Llandderfel, ger y Bala
07909 768950
www.get-wet.co.uk

 

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy