A   A   A
610 233 Dolgellau

Dolgellau

Tref sy’n mynd o nerth i nerth. Adlewyrchir ei hagwedd flaengar yn yr ystod o ddigwyddiadau a gwyliau lleol, gweithgareddau awyr agored a lleoedd i aros a chael bwyd, sy’n gwella byth a beunydd. Ond adnoddau naturiol Dolgellau yw ei chaffaeliad pennaf o hyd. Mae’r dref farchnad hardd o garreg dywyll wedi’i lleoli islaw Cader Idris, y ‘Gader Idris’ chwedlonol, sy’n agosáu at aber y Fawddach yn ei holl ogoniant. 

 

Dolgellau yw yn un o’r canolfannau mwyaf hwylus i archwilio holl Fynyddoedd ac Arfordir Eryri – ond peidiwch â cholli allan ar y mannau prydferth lleol megis Llwybr Cynwch a Thrywydd y Fawddach ar hyd glannau’r dŵr am 9½ milltir i Abermaw (ceir hefyd Llwybr Mawddach sy’n hirach ac yn fwy mynyddig). Mae beicio a merlota yn boblogaidd yn lleol hefyd – mae Dolgellau yn ganolfan ddewisol arbennig ar gyfer ‘Gwyliau Beicio’ gydag amrediad gwych o lwybrau ar y ffordd ac oddi ar y ffordd. Mae Parc Coedwig Coed y Brenin gerllaw, gyda llwybrau beicio mynydd i bobl o bob gallu ynghyd â llu o atyniadau a chyfleusterau awyr agored eraill, sy’n cynnwys llwybrau y gellir lawrlwytho ffeiliau sain MP3 ar eu cyfer.

Darganfod Dolgellau - Discover Dolgellau (PDF, 6.89MB)


Cerdded a Beicio yn Dolgellau a’r ardal gerllaw

Cadair Idris
Dolgellau i Fachynlleth
Llwybr Mawddach 
Taith Llyn Penmaen 

GWELER HEFYD

Bala
Corris
Dolgellau

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Darganfod Dolgellau - Discover Dolgellau

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy