A   A   A
Red Bull Hardline, Dinas Mawddwy - Gee and Dan Atherton © Rutger Pauw_Red Bull Contant Pool

Dinas Mawddwy

Pentref mewn lleoliad Alpaidd ei naws ymhlith llechweddau coediog serth. Mae canolfan grefftau fawr mewn hen felin wlân yn atyniad poblogaidd. Mae’n ganolfan deithio ddelfrydol sy’n agos i ddau fwlch enwog Bwlch yr Oerddrws i’r gogledd-orllewin a Bwlch y Groes, y bwlch uchaf yng Nghymru, sydd hyd yn oed yn fwy trawiadol, i’r gogledd-ddwyrain. Ewch draw i weld Pont Minllyn, Pont gul ar draws Afon Dyfi yn Ninas Mawddwy adeiladwyd gan Dr John Davies ar ddechrau'r ail ganrif ar bymtheg. Mae’r pentref bychan hefyd yn ganolfan dda ar gyfer cerdded a physgota a beicio mynydd, gyda thrywyddau heriol yng Nghoedwig Dyfi sydd gerllaw.

Canolfannau Beico Mynydd

www.mbwales.com
www.mbwales.com/Coed-y-Brenin (30-40 munud*)
www.mbwales.com/AnturStiniog (50-60 munud*)
www.dyfimountainbiking.org.uk

Atyniadau a gweithgareddau yr yr ardal

www.meirionmill.co.uk
www.visitmidwales.co.uk/Dinas-Mawddwy-Walks
www.llechwedd-slate-caverns.co.uk (50-60 munud*)
www.zipworld.co.uk (50-60 munud*)
www.surfsnowdonia.com (80 munud*)

Am ragor o atyniadau a gweithgareddau ewch i  www.visitwales.com

* Amcangyfrif munudau o Ddinas Mawddwy

Llwybrau cerdded yn yr ardal

Dinas Mawddwy
2.1 milltir sydd ar hyd afon ar lwybrau glaswelltog a thraciau cadarn.

Cader Idris
10 milltir yno ac yn ôl. Dyma’r llwybr hawsaf i ben Cader Idris, ond dyma’r hiraf hefyd - dros bum milltir. Mae'r llwybr yn cyrraedd Cader Idris o gyfeiriad Dyffryn Dysynni cyn ymuno a llwybr Piliwn Pwn ar ben Rhiw Gwredydd.

Llwybrau i'r Wyddfa - 1 awr 30 munud i Lanberis o Ddinas Mawddwy
Y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr. Sut bynnag ffordd yr ydych yn adnabod y tirnod enwog hwn, mae'n werth ei gweld. Yn sefyll yn dal dros bentref Llanberis, mae’r Wyddfa yn rhan o deulu glos o gopaon danheddog a gallent gynnig golygfeydd o Eryri, Ynys Môn, Sir Benfro ac Iwerddon. Dewiswch o chwech o lwybrau gwahanol i goncro’r cawr 1085 metr hwn: Llwybr Llanberis, Llwybr PYG, Llwybr y Mwynwyr, Llwybr Watkin, Llwybr Rhyd-Ddu neu'r Llwybr Llyn Cwellyn.

Tafarnai, Tai Bwyta a Caffi

Gweler isod manylion am lefyd i fwyta yn Dinas Mawddwy a'r ardal o gwmpas.

Y Llew Coch, Dinas Mawddwy
Dolbrodmaeth Riverside, Dinas Mawddwy
The Buckley Arms, Minllyn, Dinas Mawddwy
Melin Meirion Mill, Dinas Mawddwy
Yr Hen Siop, Dinas Mawddwy
Y Crochan Cafe, Canolfan Grefftau Corris Craft Centre
Brigands Inn, Mallwyd, Machynlleth
Penrhos Arms Hotel, Cemmaes, Machynlleth
Cross Foxes, Dolgellau
Dylanwad Cafe, Dolgellau
Bwyty Mawddach, Llanelltyd, Dolgellau
Lemon Grass, Dolgellau
Y Sospan Bistro Restaurant, Dolgellau
The Stagg Inn, Dolgellau
Yr Hên Efail, Dolgellau
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy