A   A   A
700 267 Dinas Dinlle

Dinas Dinlle

Traeth poblogaidd iawn a hawdd cyrraedd ato yw Dinas Dinlle.  Mae’r glan uchaf wedi ei orchuddio gan gerrig man, ond yna ceir ehangder mawr o dywod, euraidd, cadarn.  Mae’r ymdeimlad o wacter yn anhygoel - mewn tywydd da mae modd gweld yr holl ffordd tuag at Lŷn Peninsula ac ar draws i Ynys Llanddwyn, Ynys Môn. Oherwydd ei gynefin naturiol gwerthfawr, mae Dinas Dinlle yn ‘Safle o Ddiddordeb Gwyddonol’. Ond yn ogystal, mae hefyd yn fan o ddiddordeb i archeolegwyr a haneswyr gan fod olion o’r Oes Haearn yno, a daw adaregwyr yma i wylio’r boblogaeth adar a genweirwyr i bysgota bas gwych. Caiff arwydd clir o boblogrwydd chwaraeon dŵr yma diolch i’r ddwy lithrfa, daw nifer yma ar gyfer sgïo jet, cychod pŵer, deifio scwba a hwylfyrddio.

Caffi gyda amrywiaeth o frecwast Cymreig wedi ei wneud o gynnyrch lleol i ginio ysgafn o frechdanau, paninis a chawliau cartref neu mwynhewch de bach y prynhawn gyda un o’u cacennau cartref blasus.

Cyfleusterau a Gwasanaethau

Syrffio
Parcio
Toiledau
Dŵr yfed
Ffôn argyfwng
Caffi
Siop
Cludiant cyhoeddus
Gwersyllfa
Cyfyngiadau ar gŵn
Cymorth Cyntaf (*tymhorol)
Ardal gwahardd cwch
Gwobr y Fanner Las 

509 700 Dinas Dinlle
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy