A   A   A
610 233 Barmouth

App Cerdded - Teithiau Cerdded Cylchol

Cerddwch ar hyd arfordir Llŷn a Pharc Cenedlaethol Eryri a mi ddowch ar draws golygfeydd trawiadol, gweddillion archeolegol a hanesyddol, Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol, Arfordir Treftadaeth a bywyd gwyllt. Datblygwyd yr App gan Geosho ac mae'n rhoi y cyfle i gerddwyr cael eu tywys ar hyd y llwybr yn defnyddio technoleg GPS y ffôn. Mae tri o'r saith teithiau cylchol yn ardal Eryri Mynyddoedd a Môr.

Abermaw - Taith Gerdded Cylchol

Mae'r daith 10 milltir yma ar ran gorllewinol o arfordir Eryri ac yn mynd a chi ar hyd darnau o lwybrau cerdded y daith enwog Llwybr Panorama lle bydd modd gweld golygfeydd anhygoel o'r dwyryd a Bont Abermaw sydd hefyd yn cael ei adnabod fel traphont ffordd Abermaw. Mae posib cerdded y daith mewn dwy ran sy'n galluogi chi gymryd eich amser a dysgu am dreftadaeth yr ardal. Os yw tywydd yn caniatau mae modd cael fferi yn ôl i'r dref o Pwynt Penrhyn.

Taith Lladdwr Cewri, Tre'r Ceiri, Llithfaen, Llŷn.

Dyma daith cerdded llawn bryniau serth a fydd yn 'adeiladu cymeriad', ond yn eich gwobrwyo gyda rhai o olygfeydd gorau Gogledd Cymru. I fyny at gopa 1,400 troedfedd mynydd Yr Eifl, ble fydd waliau sydd yn gyfan am y rhannau helaeth a chytiau crwn caer enfawr yr Oes Haearn, Tre'r Ceiri, yn disgwyl amdanoch gyda golygfeydd arbennig i bob cyfeiriad. Byddwch yn disgyn drwy ffermydd defaid i Nant Gwrtheyrn, pentref darluniadwy o'r 19eg ganrif sydd wedi ei chuddio gan y môr, sydd yn gartref i ganolfan diwylliannol a chaffi gwych.

Traethellau Godywynnol Eryri, Borth y Gest/Porthmadog

Taith gerdded ar hyd un o aberoedd afon prydfertha Cymru! Mae’r penrhynion creigiog, cildraethau, a thraethau’r Afon Glaslyn wrth iddi gyrraedd y môr ger Porthmadog yn arwain at Draeth Morfa Bychan, ble gallwch weld yr holl ffordd at Iwerddon. Dychwelwch drwy Gwrs Golff Porthmadog a mwynhewch olygfeydd o’r Wyddfa o’r coedwigoedd wrth droed Moel y Gest.

Am ragor o fanylion am y llwybrau yma a'r pedwar arall yn Hollywell, Conwy, Prestatyn a Phorthaethwy ewch i wefan 'WCP Trails North Wales'.
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy