Ynys Enlli

Aberdaron, Gwynedd,

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07904 265604

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.bardsey.org/

Mae Ynys Enlli yn agored o fis Mawrth hyd at fis Hydref. Mae'n bosib ymweld am y dydd neu aros am yr wythnos yn nhai yr Ymddiriedolaeth. 

Mae'r ynys yn llawn o fywyd gwyllt, arfordir dramatig a dros 4,000 o flynyddoedd o hanes diddorol. Mae yma ddigon i'w ddarganfod os ydych yn ymweld am y dydd neu am wythnos o wyliau ar yr ynys unigryw hon. 

Derbyniodd Ynys Enlli statws Noddfa Awyr Dywyll Ryngwladol (IDSS) gan y Gymdeithas Awyr Dywyll Ryngwladol (IDA). Dyma’r safle cyntaf yn Ewrop i dderbyn statws o’r fath.