Y Tŷ Lleiaf ym Mhrydain

11 Lower Gate Street, Conwy, LL32 8BE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01492 573965

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@thesmallesthouse.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.thesmallesthouse.co.uk/

Mae'r Tŷ Lleiaf yn mesur 72 modfedd ar draws, 122 modfedd o uchder a 120 modfedd o ddyfnder. Mae'n llwyddo i wasgu mewn  ystafell wely ac ardal fyw (gyda chyfleusterau coginio sylfaenol iawn), ac er ei fod yn ymddangos yn fwy addas ar gyfer un, roedd cyplau yn byw ynddo yn y 19eg ganrif. Y tro olaf i bobl fyw ynddo fo oedd yn 1900, pan gafodd ei ddatgan, ynghyd â nifer o eiddo cyfagos, yn anaddas i fyw ynddyn nhw, ond fe'i hachubwyd rhag cael ei ddymchwel i fod yn atyniad i dwristiaid.