Y Gwynedd

  • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
  • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
  • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Stryd Fawr, Llanberis, Gwynedd, LL55 4SU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 870203

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@ygwynedd.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.ygwynedd.co.uk/

Mae'r Gwynedd yn Llanberis, dim ond 5 munud o gerdded i Reilffordd yr Wyddfa ac o fewn pellter cerdded i'r rhan fwyaf o atyniadau lleol. Mae pob ystafell yn en-suite ac wedi'i dodrefnu'n gyffyrddus â theledu lloeren, WiFi cyflym am ddim, cyfleusterau gwneud te a choffi a sychwr gwallt. Mae bwyd tafarn traddodiadol o safon arbennig yn cael ei gynnig yn Y Gwynedd, ac mae gan y bar rywbeth i bawb, o lagers, chwerwon, cwrw go iawn a dewis rhagorol o winoedd a gwirodydd. 

Gwobrau

  • Thumbnail