Tyddyn Rhys Bed and Breakfast

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Aberdyfi, Gwynedd, LL35 0PG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 767769 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07951 330835

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page margret@tyddynrhys.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.tyddynrhys.co.uk

Mae fferm Tyddyn Rhys yn cael ei redeg gan deulu sy'n siarad Cymraeg ac mae wedi'i leoli uwchben pentref hardd Aberdyfi, o fewn pellter cerdded i'r traeth, tafarndai, gwestai a siopau. Mae yna 2 ystafell wely ddwbl, y ddwy yn en-suite, a charafan moethus ar gael. O ganlyniad i'w sefyllfa uchel, mae'n hawlio golygfeydd panoramig o aber Afon Dyfi ac arfordir Bae Ceredigion, sy'n ymestyn cyn belled â Chei Newydd ac ar ddiwrnod clir, copaon bryniau Sir Benfro. Mae'r ardal o gwmpas y fferm yn ddelfrydol ar gyfer gwylio adar a cherdded. Ymwelydd rheolaidd â Thyddyn Rhys yw'r Barcud Coch. Mae yna rai llyfrau a gynhyrchir yn lleol sy'n tynnu sylw at lwybrau lleol, yn amrywio o daith 1 - 2 filltir o gwmpas y pentref, i lwybr dyddiol 15+ milltir.

Mwynderau

 • En-Suite
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Croesewir teuluoedd
 • Cadair uchel ar gael
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • WiFi ar gael
 • Fferm weithiol
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Parcio
 • WiFi am ddim
 • Traeth gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau