Tŷ Castell

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

18 Stryd Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 674937

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ty-castell@outlook.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.tycastell.cymru/

Mae Tŷ Castell yn cynnig profiad bwyta, yfed ac aros arbennig yng nghanol Caernarfon, tafliad carreg o Gastell Caernarfon, ac wedi'i leoli mewn adeilad hanesyddol o fewn muriau'r dref. Mae o fewn cyrraedd hawdd i holl siopau ac atyniadau'r dref, Pen Llŷn ac Eryri, lle perffaith i ymlacio a mwynhau mewn awyrgylch moethus, Cymreig. Yn arbenigo yn y cynnyrch gorau o Wynedd, Cymru a'r byd, cynigir brecwast, cinio a the prynhawn a gyflwynir mewn ffordd arbennig, yn ogystal â phrydau bwyd gyda'r nos ar sail tapas a phrydau ysbrydoledig eraill. Mae'r 4 ystafell wely en-suite wedi'u dodrefnu i safon uchel a chwaethus gan ddarparu profiad unigryw a Chymreig i'r gwesteion. Yn Nhŷ Castell, gallwch edrych ymlaen at dderbyn croeso 'Cofi' a blasu profiad unigryw, arbennig a chofiadwy o Gaernarfon a Gogledd Cymru

Mwynderau

 • En-Suite
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr beicio Sustrans gerllaw
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Caffi/Bwyty
 • Derbynnir cardiau credyd
 • WiFi am ddim
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail