Traeth Trefor

Trefor, Gwynedd, LL54 5LB

Ceir golygfeydd arbennig o Benrhyn Llŷn oddi wrth y pentref bychan, gwahanol hwn. Datblygodd Trefor diolch i’w chwarel gwenithfaen lleol. Daeth yr harbwr bychan yn fan hynod o brysur wrth allforio gwenithfaen ar hyd ac ar draws Ewrop. Mae’r traeth eu hun yn gymysgfa o dywod a cherrig man, a chaiff ei gysgodi yn bennaf, ond derbynnir wyntoedd o ogledd-orllewin. Mae pier Trefor - a adeiladwyd yng nghanol blynyddoedd prysuraf oes y gwenithfaen, ac sydd nawr yn fan poblogaidd gyda physgotwyr - yn ymestyn i’r môr am oddeutu 650ft/200m. Y dyddiau hyn, mae’r harbwr mewnol yn cael ei lenwi gan gychod pleser. Gerllaw, yng Nghlynnog Fawr, ceir Eglwys hynafol Sant Beuno, un o brif dirnod Llŷn, ar lwybr y pererinion i Ynys Enlli. 

Rhybudd Diogelwch Traeth Trefor

Dilynwch ganllawiau Mentra’n Gall a’r RNLI i gael mwyniant diogel o’n arfordir. 

Byddwch yn ymwybodol o’r peryglon canlynol ar draeth Trefor. 

 • Byddwch yn wyliadwrus o fadau pŵer a chychod pysgota
 • Byddwch yn wyliadwrus o gerbydau yn symud ar y traeth
 • Ymylon di-rwystr - cymerwch ofal
 • Gwrthrychau tanddŵr
 • Gofal - tonnau mawr yn torri
 • Perygl suddo - byddwch yn wyliadwrus o ardaloedd mwd a thywod meddal
 • Peidiwch a defnyddio offer enwchythedig mewn gwynt cymhedrol
 • Perygl - dim neidio oddi ar y morglawdd
 • Cadwch blant dan oruchwyliaeth 

Mewn argyfwng galwch 999 a gofynnwch am Wylwyr y Glannau

​​​​Arwydd Diogelwch Traeth Trefor Beach Safety Sign

Mwynderau

 • Parcio
 • Mynedfa i’r Anabl
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus