Tafarn y Bachgen Du

Stryd Pedwar a Chwech, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 673604

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page reception@black-boy-inn.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.black-boy-inn.com/

Dyfarnwyd Gwobr Efydd Croeso Cymru i'r bwyty enwog yn Nhafarn y Bachgen Du ac mae yna ddewislen bwyd ar gyfer pob blas. Mae pob pryd wedi'i ddyfeisio a'i berffeithio gan y prif gogydd, gyda phwyslais ar ddefnyddio cynhwysion lleol gan gyflenwyr lleol. P'un ai yw'n ginio ysgafn neu bryd nos, mae Tafarn y Bachgen Du yn cynnig croeso cynnes a bwyd da i'r rhai sydd eisiau ymlacio, a chwilio am brofiad mewn awyrgylch draddodiadol Gymreig. O'r funud rydych chi'n cyrraedd, mae staff y dafarn gyfeillgar wrth law bob amser i gynorthwyo a rhannu eu gwybodaeth leol.

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • Croesewir teuluoedd
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Siaradir Cymraeg
 • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl
 • WiFi ar gael
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Croeso i bartion bws
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Cadair uchel ar gael
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr beicio Sustrans gerllaw
 • Croesewir grwpiau
 • Arhosfan Sherpa gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Pwynt gwefru cerbydau trydan