Seascape @ Trefeddian

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Gwesty Trefeddian, Aberdyfi, Gwynedd, LL35 0SB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 767213

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@trefwales.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.trefwales.com/self-catering

Mae Seascape @ Trefeddian yn ddau eiddo hunanarlwyo moethus 5 Seren newydd wedi eu hadeiladu ar dir Gwesty Trefeddian, sy'n cael eu gosod ar sail 7 noson, gellir cyrraedd dydd Gwener neu ddydd Sadwrn.

Mwynderau

 • En-Suite
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Cyfleusterau hamdden
 • Cadair uchel ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • WiFi ar gael
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr beicio Sustrans gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Pwll nofio
 • WiFi am ddim
 • Traeth gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau