Riverside Camping

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Pontrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2BB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 678781

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@riversidecamping.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://riversidecamping.co.uk/

Yn ganolfan berffaith ar gyfer gwyliau teuluol hamddenol yng nghanol Eryri, mae cenedlaethau o wersyllwyr yn dychwelyd flwyddyn ar ôl blwyddyn. Ar gyfer cyplau sy'n chwilio am seibiant tawel, mae Riverside hefyd yn cynnig heddwch a llonyddwch. 

Mwynderau

 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Pwynt trydan
 • Parcio
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Cawod
 • Cyfleusterau plant
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail