Princes Arms Hotel

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Conwy Road, Trefriw, Conwy, LL27 0JP

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01492 640592

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@princes-arms.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.princes-arms.co.uk

Lleoliad prydferth yn y Parc Cenedlaethol, yn ganolog i fynyddoedd ac arfordir Eryri gyda’i lynnoedd a’i fforestydd prydferth. Ystafelloedd gwely hyfryd en-suite, gwelyau o faint brenin, llieiniau gwely cotwm yr Aifft, golygfeydd anhygoel ar draws yr afon Conwy. Mae pob ystafell wely gyda theledu lliw, Wi-Fi, cyfleusterau gwneud paned, sychwr gwallt ac mae gwasanaeth yn yr ystafell ar gael. Ceir cyfleusterau golchi dillad gydag ystafell sychu. Digon o le parcio preifat ar gyfer y gwesty. Mae ein bwyty, sydd wedi ennill gwobrau, yn falchder i’r dyffryn gyda gwasanaeth cyfeillgar lle cewch sylw sy’n cyd-fynd â’r profiad ciniawa. Tân coed mewn bar clyd i orffen diwrnod perffaith yn Eryri mewn steil.

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • Gwasanaeth gwarchod/offer gwrando plant
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Cot ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Cadair uchel ar gael
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Parcio
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Te/Coffi
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael

Gwobrau