Muriau Tref Conwy

Conwy, LL32 8DE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 03000 256000

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://cadw.gov.wales/daysout/conwytownwalls/?lang=en

Dros 3/4m (1.2km) o furiau tref, un o’r setiau mwyaf cyflawn yn Ewrop gydag un ar hugain o dyrau a thri phorth, sy'n amgau'r rhan fwyaf o'r dref. Safle Treftadaeth y Byd. Fel sy’n wir am Gastell Harlech, Castell Caernarfon a Chastell Biwmares, bu’r heneb hon yn rhan o Cestyll a Muriau Trefol Edward 1 Safle Treftadaeth y Byd ers 1986.