Lion Hotel

Y Maes, Cricieth, Gwynedd, LL52 0AA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 522460

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@lionhotelcriccieth.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.lionhotelcriccieth.co.uk/

5 munud o'r traeth gyda golygfeydd syfrdanol ar draws Eryri, mae Gwesty’r Llew yng Nghanol Criccieth.ac yn cynnig bwyd cartef, parcio am ddim a bar cyfeillgar. Yn bwyty Llewelyn, maent yn cynnig bwyd wedi’i baratoi yn ffres sydd yn defnyddio cynnyrch lleol. Gall gwesteion hefyd fwynhau diodydd, gydag amrywliaeth o Gwrw Casgen, a bwyd traddodiadol yn y Bar.

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Cadair uchel ar gael
 • Gardd
 • WiFi ar gael
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Parcio
 • Croesewir grwpiau
 • Llwybr cerdded gerllaw
 • Croesewir teuluoedd
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Dim Ysmygu
 • Siaradir Cymraeg
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Lifft
 • WiFi am ddim
 • Traeth gerllaw