Indiana Cuisine

3 Beach Road, Fairbourne, Gwynedd, LL38 2PZ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 250891

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page bookings@indianacuisinewales.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.indianacuisinewales.uk

Mae Indiana Cuisine yn darparu bwydydd Indiaidd dilys ym mhentref arfordirol hyfryd Fairbourne. Profwch ansawdd eithriadol y bwyd gyda lletygarwch o'r radd flaenaf.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Mynedfa i’r Anabl
  • Toiled
  • Croeso i bartion bws
  • Talebau rhodd ar gael
  • Parcio
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Arhosfan bws gerllaw
  • Croesewir teuluoedd