Hendre Barns

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Hendre Penprys, Pentre Uchaf, Gwynedd, LL53 8EZ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 750505

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@hendre-barns.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.hendre-barns.co.uk/

Lleoliad canolog ym Mhen Llŷn gyda golygfeydd trawiadol, mae Delfryn yn cynnig cynllun agored gyda mynediad gwastad drwyddi draw. Dwy ystafell wely brenin (un en-suite), un twin. Nenfydau cromennog gyda thrawstiau agored, llosgwr pren, Freeview Teledu / DVD, Wi-Fi. Deciau preifat gyda barbeciw. Croeso i gŵn. Lliain a thywelion yn gynwysedig. Ger Portmeirion, rheilffyrdd stêm a thraethau.

Mwynderau

 • Parcio
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • WiFi ar gael
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Te/Coffi
 • Cot ar gael
 • Llofft llawr gwaelod
 • En-Suite
 • Dim Ysmygu
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Cadair uchel ar gael
 • Gardd

Gwobrau

 • Thumbnail