Gwesty'r Royal Victoria

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Llanberis, Gwynedd, LL55 4TY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 870253

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@theroyalvictoria.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.theroyalvictoria.co.uk

Mae'r gwesty wedi'i leoli mewn 30 erw o erddi a choetir, gilfach rhwng llynnoedd Padarn a Pheris, ac yn edrych yn fach gyferbyn a’r Wyddfa. Mae'r lleoliad yn gwbl syfrdanol, gyda dau bwytai, dau far ac ystafelloedd en-suite gyfforddus. Canolfan ddelfrydol ar gyfer archwilio Gogledd Cymru. Pum munud o gerdded i bentref Llanberis.

Mwynderau

 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Croeso i bartion bws
 • Cot ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • En-Suite
 • Gardd
 • Cadair uchel ar gael
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Lifft
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Parcio
 • Parcio (Bws)
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Te/Coffi
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael

Gwobrau

 • Thumbnail