Gwesty Minffordd Hotel

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Talyllyn, Tywyn, Gwynedd, LL36 9AJ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 761665

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page hotel@minffordd.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://minffordd.com/

Mae Gwesty Minffordd Hotel yn llawer mwy na gwesty yn Eryri, yn hytrach mae'n encil hudolus gyda bwyty da a bar clyd yn gweini ystod dda o winoedd a chwrw lleol traddodiadol. Gadewch i gwmni da ac awyrgylch cynnes a chyfeillgar greu gwyliau arbennig. Yn yr oes a fu, tafarn ar gyfer porthmyn oedd Minffordd, gyda rhan wreiddiol y gwesty yn 450 mlwydd oed, ac mae wedi'i leoli ar droed mynydd Cader Idris. Mae dechrau'r Llwybr Minffordd i'r copa yn llythrennol yn yr ardd gefn, neu 2 funud o gerdded o'r drws ffrynt!

Mwynderau

 • En-Suite
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Gardd
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • WiFi ar gael
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr beicio Sustrans gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio am ddim
 • WiFi am ddim
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail