The Groes Inn

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Tyn-y-Groes, Conwy, LL32 8TN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01492 650545

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@groesinn.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.groesinn.com

Mae tafarn glyd gwledig gyda'r holl amwynderau sydd eu hangen arnoch am arhosiad gwych. Bendigedig gyda golygfeydd pellgyrhaeddol, tanau agored, bwyty sydd wedi ennill gwobrau ac ystafelloedd gwely hardd.

Mwynderau

 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Cot ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Gardd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Cadair uchel ar gael
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Parcio
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Te/Coffi
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael
 • Pwynt gwefru cerbydau trydan

Gwobrau