Garreg Lwyd Cottage

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

3 Erskine Terrace, Conwy, LL32 8BS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 07742 900367

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page tjmountain@yahoo.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.stayconway.com/

Bwthyn clyd dwy ystafell mewn cul-de-sac tawel, y tu mewn i'r dref Treftadaeth y Byd UNESCO Conwy, gyda'i chastell a waliau 13eg ganrif, Parc Cenedlaethol Eryri gerllaw. Mae'r bwthyn cyfforddus wedi'i gyfarparu yn llawn ac wedi ei foderneiddio, gwres canolog, parcio ger y drws ffrynt. Lluniau llawn a manylion ar y wefan.

Mwynderau

 • Dillad gwely ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Parcio
 • Cawod
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cot ar gael
 • Gardd
 • Dim Ysmygu
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Te/Coffi
 • Peiriant golchi ar y safle
 • WiFi ar gael