Cricieth

Mae yma gyfaredd Fictorianaidd ar y lan môr yma – heb sôn am y castell canoloesol ar ben hynny. Caiff dau draeth Cricieth eu gwahanu gyda thalar gadarn sydd â hanes rhyfeddol a chythryblus. Mae’r gyrchfan yn llawn cymeriad Fictorianaidd – a blodau.

Ceir sawl bwyty a gwesty o ansawdd, gyda nifer ohonynt â golygfeydd breuddwydiol dros Fae Ceredigion. Llecyn perffaith ar gyfer archwilio mynyddoedd Eryri a Phen Llŷn. Pysgota bras ardderchog yn llyn chwe-erw Bron Eifion gerllaw. 

Llety: Rhestr I Map
Atyniadau/Gweithgareddau: Rhestr I Map
Llefydd i fwyta: Rhestr I Map