Castell Conwy

Rose Hill St, Conwy, LL32 8AY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01492 592358

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ConwyCastle@gov.wales

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://cadw.gov.wales/daysout/conwycastle/?lang=en

Wedi’i adeiladu ar gyfer Edward I, gan Master James of St George, mae Castell Conwy ymhlith y cadarnleoedd canoloesol gorau sydd wedi goroesi ym Mhrydain. Fel sy’n wir am Gastell Harlech, Castell Caernarfon a Chastell Biwmares, bu’r heneb hon yn rhan o Cestyll a Muriau Trefol Edward 1 Safle Treftadaeth y Byd, ers 1986.