Bwyty'r Copa

Cymric House, High Street, Llanberis, Gwynedd, LL55 4SU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 872777

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page bookings@peakrestaurant.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.peakrestaurant.co.uk

Bwyty ym mhentref Llanberis yw'r Peak, sydd wedi'i leoli mewn rhan hyfryd o Eryri, lle mae miloedd o gerddwyr, dringwyr a phobl leol yn mynychu gydol y flwyddyn. Mae'r Peak yn un o fwytai mwyaf poblogaidd yr ardal, sy'n cynhyrchu bwyd lleol o ansawdd uchel, wedi'i goginio i chi gan y Cogydd Berchennog Angela Dwyer, cogydd medrus sy'n adnabyddus yn y diwydiant arlwyo ac sydd wedi cael adolygiadau gwych am ei sgiliau coginio dros y mlynedd.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
  • Arhosfan bws gerllaw
  • Arhosfan Sherpa gerllaw
  • Llwybr cerdded gerllaw
  • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
  • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw